ElFys ledningsgrupp

 

Sök genom att skicka din personliga motivering till projektledare.elektro@elfy.se
Senast den 30/9/2016

Marknadsföringsansvarig

Som Marknadsföringsansvarig så är det din insats som ser till att ElFy ger ett seriöst och professionellt intryck till både studenter samt företag. Ditt arbete kommer att vara på framfronten för vilket intryck ElFy ger, samt vara av stor betydelse för att människor är medvetna om att mässan äger rum.

Ditt arbete kommer att involvera arbete med att se till att ElFy representeras på relevanta samt kreativa sätt, exempelvis genom pamfletter, banderoller, energidrycker, nyckelband och mycket mera. Dessutom kommer ditt arbete involvera en hel del arbete med sociala medier, vilket innebär att du måste vara redo på att arbeta kontinuerligt och njuta av att ditt arbete syns.

Ditt ämbete kommer även att delta under alla ledningsmöten som äger rum inför ElFy, så att alla beslut tas inom gruppen för att skapa den bästa mässan hittills. Du förväntas även delta samt utföra de event som äger rum innan ElFy samt delta under själva mässan.

Sponsoransvarig

Som Sponsoransvarig så kommer ditt arbete ställa dig i nära kontakt med de företag som är intresserade av att delta på ElFy. Genom att ta kontakt med företag samt organisationer som är intresserade av att delta på ElFy, så kommer du att öppna möjligheterna för företag att synas genom produktsponsring samt att skräddarsy sin ElFy upplevelse genom särskilda erbjudanden.

Din arbetsbörda kommer därför att vara störst i veckorna som leder upp till ElFy samt under hösten, för att arrangera och sälja olika sponsringskontrakt. Detta kommer att inkludera saker såsom lunchföreläsningar, pubkvällar med företag, ge ut kaffe på morgonen med mera.

Ditt ämbete kommer även att delta under alla ledningsmöten som äger rum inför ElFy, så att alla beslut tas inom gruppen för att skapa den bästa mässan hittills. Du förväntas även delta samt utföra de event som äger rum innan ElFy samt delta under själva mässan.

Designansvarig

Som Designansvarig så kommer ditt arbete kräva mycket samarbete med både sponsoransvarig samt marknadsföringsansvarig. Ditt ansvarsområde kommer att vara att designa ElFys nya logga, tröjor, flyers  med mera. Därför kommer din insats mycket likt marknadsföringsansvarige vara av betydande roll för vilket intryck ElFy ger.

Din arbetsbörda vara utspridd över hela arbetsperioden. Du kommer även att få arbeta med ElFys hemsida och kontinuerligt uppdatera denna. Med detta så är förhoppningen om att ElFy kommer att ge ett modernt, uppdaterat intryck till alla som mässan riktar sig till. Som person bör du därför tycka om kreativt skapande, kunna arbeta kontinuerligt samt kunna ta konstruktiv kritik och föra in den i ditt arbete.

Ditt ämbete kommer även att delta under alla ledningsmöten som äger rum inför mässan, så att alla beslut tas inom gruppen för att skapa den bästa mässan hittills. Du förväntas även delta samt utföra de event som äger rum innan ElFy samt delta under själva mässan.

 

 

Eventansvarig

Som Eventansvarig, vilket är en ny roll för ElFy, så kommer ditt arbete vara koncentrerat under veckan innan ElFy. Förhoppningen är att du kommer att öka publiciteten för arbetsmarknadsdagen samt bygga upp förväntan. Därigenom kommer du inte bara öka antalet studenter intresserade av att gå på ElFy, men även ge ElFy en unik tvist som inte gör mässan mera unik, men även mycket roligare.

Därför kommer din post involvera att planera in lunchföreläsningar, pubkvällar, Casekvällar samt tävlingar inför veckan, samt att se till att allt detta går ihop. I att fixa företag samt event så kommer det att kräva att du arbetar nära tillsammans med den sponsoransvarig.

Ditt ämbete kommer även att delta under alla ledningsmöten som äger rum inför mässan, så att alla beslut tas inom gruppen för att skapa den bästa mässan hittills. Du förväntas även delta samt utföra de event som äger rum innan ElFy samt delta under själva mässan.

ElFys Arbetsgrupp

Företagsvärd

Som företagsvärd är du ett företags kontaktperson på ElFy under mässdagen. I arbetsuppgifterna ingår att ge företagen bästa möjliga service, men också verka som ambassadörer åt företaget och svara på enklare frågor om ditt företag. Som företagsvärd får du en mycket god kontakt med det företag du är värd för och visar att du är en person som är engagerad, vilket brukar uppskattas mycket. Du kommer dessutom att lära känna andra fysiker och E-teknologer som är engagerade i ElFy, och framför allt så är det väldigt roligt!

Engagemanget som företagsvärd kommer att kräva en del tid från dig. Vi räknar med att du deltar under de värdmöten vi kommer att hålla, under förberedelser kvällen innan mässan, samt under hela mässdagen den 18 februari. Vi förväntar oss att du är villig att lägga denna tid, samt att du är ansvarstagande och tycker att det är roligt att genomföra ett projekt tillsammans med andra teknologer.

Logistik

Som medlem i logistikgruppen kommer du att sköta många av de praktiska detaljerna. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att ta ansvar för lunchpresentationer och planera utrymmet på mässan. Du kommer även att vara mässans räddningspatrull och lösa de problem som akut kan uppstå. Som medlem i logistikgruppen kommer du att få lösa många uppgifter som kräver praktiska grepp. Du kommer dessutom att lära känna andra studenter från Fysik och Elektro som är engagerade i ElFy, och visar att du är en ansvarstagande person som gillar snabba beslut och verklighetsnära problem.

Engagemanget som medlem i logistikgruppen kommer att kräva en del tid från dig. Vi räknar med att du deltar under de värdmöten vi kommer att hålla, under flera av Elfys lunchpresentationer, vissa förberedelser kvällen innan mässan, samt under hela mässdagen den 18 februari. Vi förväntar oss att du är villig att lägga denna tid, samt att du är ansvarstagande och vill hjälpa ElFy på ett mycket konkret sätt som ger omedelbara resultat.

Lounge

En loungevärd är ansvarig för den lounge som kommer att finnas under ElFy. Loungen är ett rum där värdar och representanterna från företagen kan koppla av, dricka en kopp kaffe och äta något lättare. I arbetsuppgifterna ingår att ge representanterna bästa möjliga service, genom att se till att loungen blir en trivsam plats. Som loungevärd kommer du att träffa företagsrepresentanter och andra värdar. Du kommer att ansvara för att andra trivs och se till att de får möjlighet att ta en lugn fikastund. Som loungevärd är det viktigt att sprida en positiv stämning, men samtidigt vara harmonisk och ha förmåga att organisera under ett stort eget ansvar.

Engagemanget som loungevärd kommer att kräva en del tid från dig. Vi räknar med att du deltar under de värdmöten vi kommer att hålla, vissa förberedelser kvällen innan mässan, samt under hela mässdagen den 18 februari. Vi förväntar oss att du är villig att lägga denna tid, samt att du vill organisera, ta ett stort eget ansvar och tycker att det är roligt att genomföra ett projekt tillsammans med andra teknologer.

Event

I samband med ElFy så kommer det att anordnas ett kvällsmingel med lättare tilltugg och dryck, där både studenter och företagsrepresentanter är inbjudna. Under kvällseventet så kommer vi att behöva hjälp av folk som kan förbereda lokalen, lägga upp maten, med mera. Som eventvärd kommer du att träffa företagsrepresentanter och andra värdar.

Engagemanget medlem i Event kommer att kräva en del tid av dig. Vi räknar med att du deltar under de värdmöten vi kommer att hålla samt att du kommer arbeta på vårt kvällsmingel den 18 februari.